ردیاب خودرو
ردیاب | ردیاب خودرو | جی پی اس ماشین – ایران رهیاب ردیاب شخصی ردیاب شخصی و ردیاب پرسنلی در ردیابی محموله

ردیاب شخصی و ردیاب پرسنلی در ردیابی محموله

ردیاب شخصی و ردیاب پرسنلی در ردیابی محموله

گاهی با توجه به شرایط مجبور می شویم برای حمل وسایل مورد نیاز از چمدان ها یا کیف های دستی استفاده کنیم، در مواقعی که اسناد یا مدارک مهمی در کیف موجود باشد اهمیت امنیت آن چند برابر میشود.همچنین حملو جابجایی پول و اشیا گرانبها ،شدیدا نیاز به مراقبت و دقت دارد.

یکی از کاربران ردیاب شخصی ایران رهیاب که از مدل شخصی 150+ آن استفاده می کند نقل می کند که هفته ی پیش که از خانه قصد می کند تا محل کار برود در میانه های راه سارقین جلوی او را می گیرند و به ناچار وسایلش از جمله کیفش را تسلیم سارقین می کند .

ردیاب شخصی کیف قاپی

و از آنجا که سارقین تمام وسایل او را به سرقت برده بودند تنها راه او مرجعه به پلیس بود،پس در اولین پاسگاه اقدام به گزارش سرقت می کند و پلیس اسگاه پلیس اقدام به گذارش سرقت می کند و پلیسده بودند تنها راه او مرجعه به پلیس بود،پس در اولین را در جریان ردیاب موجود در کیف می گذارد.

از این رو پلیس با همکاری شرکت ایران رهیاب،اقدام به پیگیری ردیاب کرده و به سرعت موفق به یافتن کیف می شود ،کاربر ردیاب ایران رهیاب نقل می کند هرچند پیدا شدن لپ تاب و گوشی همراه او به طول انجامید و در یافتن لپ تاب خود موفق نبود، اما مدارک موجود در کیف که صرفا و به شدت مورد نیاز خود او بود پیدا شد و این باعث شد که از امور حیاتی باز نماند در صورتی که بدون ردیاب ،با احتمال بسیار زیاد از یافتن مدارک نیز باید صرف نظر می کردند.

از این رو، باز به اصطلاح معروف” پیشگیری بهتر از درمان است” می رسیم.

ایران رهیاب بزرگترین و معتبر ترین شرکت ارائه دهنده سیستم های ردگیری و ردیاب در ایران

تلفن تماس 22410328 -021