روش نصب

اطلاعات فنی(روش نصب)

لینک دانلود نرم افزار اندروید ۲ ردیاب ۱۵۰۰ و ۱۵۰ و ۶۹:

————————————————————————————

لینک دانلود نرم افزار اندروید ردیاب IR230:

 

————————————————————————————

لینک دانلود نرم افزار کامپیوتر دوربین  IR300:

————————————————————————————

لینک دانلود دفترچه فارسی دوربین  IR300:

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب شخصی IR150

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب شخصی IR160

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب خودرویی IR69)IR75)

0

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب خودرویی IR230

 

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از  ردیاب شخصی IR150+  

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل IR1500  

————————————————————————————

دستور العمل نصب و استفاده از شنود و دزدگیر مغناطیسی IR310

————————————————————————————

لینک دانلود نرم افزار اندروید دوربین  IR300: