Previous ◁ | ▷ Next

اطلاعات فنی(روش نصب)

 

 لینک دانلود نرم افزار اندروید 2 ردیاب 1500 و 150 و 69:

   dok me3 

  ------------------------------------------------------------------------------------

لینک دانلود نرم افزار اندروید ردیاب IR230:

   dok me3 

   ------------------------------------------------------------------------------------

 لینک دانلود نرم افزار کامپیوتر دوربین  IR300:

  dok me3 

 ------------------------------------------------------------------------------------

 لینک دانلود دفترچه فارسی دوربین  IR300:

 dok me3  

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب شخصی IR150

 dok me3

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب شخصی IR160

 dok me3

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب خودرویی       IR69  

dok me3

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از ردیاب خودرویی       IR230

dok me3 

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از  ردیاب شخصی IR150+  

dok me3

------------------------------------------------------------------------------------

دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل       IR1500  

dok me3

------------------------------------------------------------------------------------

 

دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل    (69 جدید)   IR75  

dok me3

------------------------------------------------------------------------------------

 

دستور العمل نصب و استفاده از شنود و دزدگیر مغناطیسی IR310

 

 dok me3

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Go to top