ردیاب خودرو

تماس با ایران رهیاب

ایران رهیاب

دفتر فروش و اخذ نمایندگی:

(از پذیرش مراجعه کنندگان بدون هماهنگی قبلی ،معذوریم)

دپارتمان فروش : ۲۲۴۱۰۳۲۸-۰۲۱ و ۲۲۱۷۱۰۶۲ -۰۲۱
تماس خارج ساعات اداری : ۹۱۹۲-۸۰۱-۰۹۰۱   (تماس )

گروه پشتیبانی فنی(ساعت 10 الی 14 روزهای کاری تماس) :
۰۲۱-۴۴۸۹۶۰۷۸

تلگرام پشتیبانی فنی: ۰۹۱۰۲۶۴۳۸۲۰ جهت آموزش دستورات و ارسال کدها و شماره ها
*توجه* شماره همراه بالا فقط دارای تلگرام می باشد و قابلیت تماس ندارد*

تماس مستقیم با مدیریت : info@iranrahyab.com

ارسال پیام